Algemene voorwaarden

Welkom bij Uiltje Brewing Company!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Uiltje Brewing Company, te vinden op https://www.uiltjebrewing.com/.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Uiltje Brewing Company niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de generator voor algemene voorwaarden en de sjabloon voor het privacybeleid.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “klant”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het nadrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Uiltje Brewing Company, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Uiltje Brewing Company.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen gemakkelijker te maken om onze website te bezoeken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Uiltje Brewing Company en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Uiltje Brewing Company. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft hier toegang toe van Uiltje Brewing Company voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U moet niet:

 • Materiaal van Uiltje Brewing Company opnieuw publiceren
 • Materiaal van Uiltje Brewing Company verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Uiltje Brewing Company reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueren van de inhoud van Uiltje Brewing Company

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Uiltje Brewing Company filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen weer van Uiltje Brewing Company, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die zijn mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Uiltje Brewing Company niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Uiltje Brewing Company behoudt zich het recht alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • Uw opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • Uw opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • Uw opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.

U verleent Uiltje Brewing Company hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsinstellingen voor fondsenwerving die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en / of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van onlinegidsen;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet ongunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Uiltje Brewing Company; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in 2 paragrafen hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar  info@uiltjebrewing.co . Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan wordt gekoppeld; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Uiltje Brewing Company of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn hiertoe niet verplicht of om rechtstreeks op u te reageren.

We verzekeren niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit al onze of uw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit het contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Privacyverklaring Klarna

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden voor u kan afstemmen. . Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Uiltje Brewing Company B.V., Bingerweg 25, 2031AZ Haarlem, Nederland. webshop@uiltjebrewing.com, Telefoon: +31 023 – 844 63 95) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Uiltje Coins

Op de website van Uiltje Brewing Company wordt er gewerkt met een spaarprogramma voor bestellingen genaamd Uiltje Coins. Hierover is meer informatie te vinden op deze pagina. Om u te wijzen op uw openstaande saldo, behoudt Uiltje Brewing Company zich het recht om u hierover te contacteren.

Biercheque

Forget Fashion Cheque, forget VVV. De Biercheque is een feit en jij kan die nu gebruiken bij Uiltje Brewing Company.
Hoe gebruik je de Biercheque?

1. Zoek de meest verse bieren uit die je kan vinden
2. Ga naar je winkelwagen
3. ‘Klik op ‘Doorgaan met afrekenen’
4. Selecteer onder het kopje ‘Je bestelling’ de Biercheque
5. Vul de code in.
6. Wacht in spanning af op je bier
7. Drink in ontspanning je bier.

FAQ
V: Wat nou als ik niet alle saldo van mijn biercheque gebruik?
A: Geen zorgen. De overgebleven waarde blijft gewoon op je kaart staan en kan je later gebruiken.

V: Is er een maximum die ik kan besteden met een Biercheque?
A: Ja, tot 50 EUR kan je besteden met een Biercheque. Dit is vanwege wetgeving rondom witwassen. Dus verboden voor boefjes!

Mocht je aanvullende vragen hebben, mail of bel ons dan op onderstaand adres!